Anzeigen

 

Haus Moriah Josef-Kentenich-Institut Diplomarbeiten Startseite Diplomarbeit Zahrádková

JKI-Preis Logo

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Pedagogická fakulta
Katedra pedagogiky a psychologie

Výchova ke křesťanským ideálům
Model schönstattské pedagogiky
P. Josefa Kentenicha

Diplomová práce
2009

Vedoucí diplomové práce:
Doc. Michal Kaplánek, Th. D.
Vypracovala:
Veronika Zahrádková


 

Obsah 

 

Úvod

 

Cíl a metoda práce

9 - 12

 

 

I) VÝCHOVA KE KŘESŤANSKÝM IDEÁLŮM

 

Ideály jsou jako hvězdy

 

1. Vymezení pojmu ideál

 

1.1 Ideál jako fikce

 

1.2 Ideál jako dokonalost

 

1.3 Ideál jako nejvyšší možné dobro člověka

 

1.3.1 Ideál jako protiklad povinnosti

 

1.3.2 Ideál jako podnět a měřítko k jednání

 

1.3.3 Ideál jako přitakání a popření zároveň

13 - 18

 

 

2. Výchova k ideálům

 

2.1 „Milovat ideu“

 

2.1.1 Pohled davového člověka

 

2.1.2 Pohled individualisty

 

2.1.3 Pohled personalisty

 

2.2 Výchova k ideálům – věčné téma

19 - 23

 

 

3 Personalismus jako východisko křesťanské výchovy

 

4 Náboženská pedagogika a její vztah k pedagogice obecné

 

5 Křesťanský ideál

24 - 31

 

 

II) MODEL SCHÖNSTATTSKÉ PEDAGOGIKY P. JOSEFA KENTENICHA

 

A) Schönstatt – společenství křesťanského života

 

1. Schönstatt – katolické hnutí výchovy a vychovatelů, hnutí života a milosti

 

2. Dobový rámec, v němž se vyvíjela schönstattská pedagogika

32 - 37

 

 

3. Založení Schönstattu

 

3.1 Život a působení P Josefa Kentenicha - zakladatele schönstattaského hnutí

 

3.2 Schönstattská koncepce v historickém vývoji

38 - 43

 

 

B) Nárys schönstattské pedagogiky

 

1. Pedagogická antropologie podle P Josefa Kentenicha

 

1.1 Diagnóza moderního člověka

 

1.2 Nový člověk v novém společenství

44 - 50

 

 

2. Výchova v pojetí P Josefa Kentenicha

 

2.1 Porovnání výchovy P Kentenicha a reformních škol

 

2.2 Vztah mezi vychovatelem a edukantem

 

2.2.1 Výchova k sebevýchově

 

2.2.2 Tři zákony ve vztahu vychovatele k edukantovi

 

2.2.3Láska a úcta ve vychovatelské taktice

 

2.2.4 Trojí umění vychovatele

51 - 58

 

 

3. Orientační hvězdy schönstattské pedagogiky

 

3.1Pedagogika vazeb

 

3.2 Pedagogika úmluvy

 

3.3 Pedagogika pohybu ve smyslu růstu

 

3.4 Pedagogika důvěry

 

3.5 Pedagogika ideálů

59 - 65

 

 

4. Z lásky, skrze lásku a pro lásku

 

5. Aplikace modelu schönstattské pedagogiky v situaci výchovy

 

6. Vzory křesťanského života ze školy Schönstattu

66 - 68

 

 

C) Osobní ideál

 

1. Teorie ideálu

 

1.1 Ideál jako cíl

 

1.2 Ideál jako dispozice

 

1.3 Ideál jako základní rys a ladění duše

 

2. Trojí definice ideálu

 

2.1 Filosofická definice

 

2.2 Teologická definice

 

2.3 Psychologická definice

69 - 75

 

 

3. Dílčí složky ideáluzdroje poznání osobního ideálu

 

3.1 Obecně lidský komponent

 

3.2 Komponent odpovídající typu člověka

 

3.2 1 Vášně ve službě ideálu

 

3.2 1 1 Vášeň obětavosti

 

3.2 1 2 Vášeň hrdosti

 

3.2 1 3 Rovnost vášní

 

3.2 2 Temperamenty

 

3.3 Ryzí individualita

76 - 82

 

 

4.Formulace osobního ideálu

 

5.Pět stupňů při uskutečňování osobního ideálu

 

6.Nástroje růstu osobního ideálu

83 - 88

 

 

III) SHRNUTÍ – KŘESŤANSKÝ IDEÁL DNES?

 

1. „Pouze“ člověkem?

 

2. Pojmenovat nestačí

 

3. Povolán ke konkrétnímu

89 - 94

 

 

4. Ztracen v jednotlivostech

 

5. Dávat víc než sebe sama

95 - 99

 

 

Závěrečná reflexe

100 - 101

 

 

Seznam použitých zdrojů

102 - 113

 

 

Na tomto místě si můžete celou diplomovou práci stáhnout ve formátu pdf


 
 
 

Seite drucken Seite versendenImpressum